Tilsyn & Inspeksjon

Vi utfører alt av årskontroller med medfølgende dokumentasjon

Vi tar godt vare på alle de viktige investeringene i deres borettslag eller sameie. Tilsyn, vedlikehold og reparasjon av både bygningsmasse, utearealer og tekniske installasjoner er noen av hovedoppgavene til våre vaktmestere. I tillegg sørger vi for at dere som styre kan opprettholde deres ansvar for forskriftsmessig gode og trygge boforhold gjennom systematisk HMS arbeid. Vi utfører all nødvendig tilsyn og inspeksjon og sørger for at dere har all dokumentasjon slik at dere etterlever alle krav, forskrifter og regelverk som følger med driften av et boligselskap.

Rutinemessig inspeksjon og kontroll av borettslagets investeringer

Vi hjelper styret med å ta vare på alle de viktige elementene i et borettslag, slik at de blir godt vedlikeholdt og fungerer som det skal til enhver tid. Vi sørger for kontroll og vedlikehold av alt fra enkle systemer som låser, dører, vinduer og lyspunkter til avanserte tekniske løsninger som ventilasjon, sentralvarme, vann og avløp, heis og elektriske installasjoner.

Vi sørger for at boligselskapet til enhver tid følger gjeldende regelverk innen energi, helse, miljø og sikkerhet. Enten det er snakk om brannsikkerhet, byggtekniske forskrifter eller kontroll av lekeapparater så barna kan leke trygt, så har vi kompetansen til å hjelpe dere. Vi gjennomfører jevnlige inspeksjoner av bygg og anlegg, og har kontinuerlig oppfølging og fokus på avviksregistrering slik at dere som kunde kan være trygge på at vi ivaretar beboernes trygghet og borettslagets investeringer.

Avviksregistrering og rådgivning til styret

For å holde oversikt over tilstanden i borettslaget trenger man gjerne litt hjelp fra kyndige fagfolk. Selv om man sitter i styret er det ikke sikkert man vet om en fyrkjele er i god eller dårlig stand, hvorvidt vinduer børt byttes eller om heisen fortsatt vil fungere. Vi har bred erfaring med drift og vedlikehold av eiendom og hjelper styret med å ta faglig baserte avgjørelser for hva slags arbeid som må utføres på deres eiendom.

Mange feil og mangler ved eiendommen kan være vanskelig å oppdage hvis man ikke aktivt ser etter dem. Vi utfører jevnlige inspeksjoner av bygg og anlegg og sørger for å registrere og innrapportere avvik. Vi rangerer fremtidige utbedringer og utfører nødvendig vedlikehold fortløpende slik at vi ligger i forkant og unngår store kostnader til reparasjoner som kunne vært ungått.

HMS og internkontroll

I likhet med foretak er boligselskaper pliktig til systematisk gjennomføring av tiltak som kontinuerlig forebygger uønskede hendelser og forbedrer helse, miljø og sikkerhet. Internkontrollen er systematiske tiltak som skal sikre at boligselskaper planlegger, organiserer og vedlikeholder sin eiendom i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi har gode digitale verktøy som hjelper dere med å dokumentere, administrere og opprettholde de krav som er pålagt gjennom internkontrollforskriften.

Styret har ansvaret for å ha oversikt over alle bygg, fellesarealer og installasjoner og de farene og problemene som kan oppstå. Dersom en ulykke skulle skje er det styret som vil bli holdt ansvarlig, og det vil mest sannsynlig stilles spørsmål om HMS og internkontrollen er fulgt opp på rett måte. Vi bistår styret med å gjennomføre nødvendige internkontroller, kartlegge risiko, og dokumentere hvilke tiltak som er gjennomført eller skal gjennomføres for å hindre at ulykker oppstår.

Brannvern er en viktig del av internkontrollen og skal dokumenteres skriftlig. Les mer om hvordan vi kan bistå med å systematisere brannvernsarbeidet.

Elektronisk dokumentasjon av tilsyn og vedlikehold

Vi har gode digitale systemer for lagring av nødvendig dokumentasjon for borettslag og sameier. Alle rapporter og avvik etter tilsyn og inspeksjon av eiendommen lagres fortløpende i våre elektroniske systemer. I tillegg dokumenteres all utført service og vedlikehold og er tilgjengelig for styret til enhver tid. Dette gjør det enklere og mer oversiktlig når dere har behov for informasjon i sammenheng med utarbeidelse av tilstandsrapporter eller planlegging av nye vedlikeholdsprosjekter.

Vi kan også ta hånd om eiendommens FDV-dokumentasjon slik at dette til enhver tid er tilgjengelig for både oss og styret. FDV-dokumentasjon er lovpålagt dokumentasjon som gjerne fungerer som en slags brukermanual for hvordan bygg, anlegg og tekniske installasjoner på eiendommen skal brukes og vedlikeholdes.

Kontakt oss for en gratis befaring

Vi tar kontakt med deg snarest mulig for å sette opp en avtale

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Som totalleverandør innen eiendomsdrift kan vi bistå våre kunder med alt i den daglige driften av deres eiendom. Vi skreddersyr våre tjenester etter deres behov og kan levere alt fra enkeltstående oppdrag til komplett eiendomsforvaltning.

  • Totalleverandør av tjenester innen eiendomsdrift
  • Dyktige fagfolk med lang erfaring innen bransjen
  • Omfattende maskinpark som tilfredsstiller alle våre kunders behov

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et pristilbud.

Be om pris

Meld deg på nyhetsbrev