HMS & Brannvern

Vi er godkjent bedrift for brannvern

Myndighetene krever at alle borettslag og sameier skal ha god og pålitelig brannsikring både i boenhetene og i fellesarealer. Vi tar sikkerheten på alvor og kan bistå med å systematisere brannvernsarbeidet på deres eiendom. Vi hjelper dere med å sørge for forskriftsmessig gode og trygge boforhold i deres borettslag eller sameie.

Våre vaktmestere gjør seg godt kjent med deres eiendom og  har god oversikt over hva som skjer. Under sine daglige gjøremål har de alltid HMS og brannvern på agendaen. På denne måten har vi ofte et bedre utgangspunkt for målrettet brannsikring enn eksterne leverandører.

Last ned vår PDF om brannvern og les mer om hvordan vi kan hjelpe dere med å systematisere brannvernsarbeidet 

Vi utfører rutinemessige inspeksjoner

I driftsplanen vi utformer sammen med våre kunder er alltid hms og brannvern et viktig punkt. For best mulig brannsikring og brannforebyggende tiltak er det nødvendig med gode rutinemessige inspeksjoner og kontroller. Eventuelle avvik med hensyn til HMS og brannvern rapporteres og utbedres etter hvert som de oppdages. Livsviktige oppgaver som branntetting, rapportering av brannfarlige forhold, og test av røykvarslere og brannslukningsapparater har førsteprioritet hos oss. Vi utfører også rutinemessig kontroll av brannvarslingsanlegg, brannslanger, styringsskap, rømningsveier, nødlys og brannslukningsapparater på våre inspeksjonsrunder.

Kontroll og service av brannslukkingsapparater

Brannslukningsapparater hos privatpersoner skal kontrolleres av autorisert personale hvert femte år. Pulverslukkere skal ha service (periodisk kontroll) hvert 10. år og væskebaserte slukkere med skum og vann skal ha service (periodisk kontroll) hvert 5. år.

Brannslukningsapparater og brannslanger i bedrifter og offentlige instanser skal kontrolleres av autorisert personale hvert år. Ved å inngå en serviceavtale med oss vil vi passe på at kontrollen skjer til riktig tid og blir utført av autorisert personale slik at brannsikkerheten opprettholdes og dokumenteres. Vi kan også bistå med alle typer service, reparasjoner og refyllinger av brannslukkingsapparater.

Brannsikringsutstyr

Hvilken type og mengde brannutstyr det er behov for på deres eiendom varierer etter hvilken risikoklasse bygningene er klassifisert i. Dette avhenger blant annet av hvor mange mennesker bygningen er beregnet for, type bygg, virksomhet og hvilke konsekvenser en brann kan få.

Slukkeutstyr

Alle boenheter skal ha manuelt slukkeutstyr. Utstyret skal kunne benyttes i alle rom. Om boligen er i flere etasjer, skal slukkeutstyr plasseres i hver etasje. Dersom boligen utstyres med brannslukningsapparat skal dette ha minimum slukkeklasse 21A. Egnede typer brannslukningsapparater for bolig er 6 kg pulver, 6 ltr. skum eller 6 ltr. miljøslukker. Man kan i tillegg eller i stedet for brannslukningsapparat montere husbrannslange. Denne bør være formstabil med sentervannsinnføring.

Varsling

Hver eneste boenhet skal ha minst én røykvarsler i hver etasje, og du skal tydelig kunne høre varselsignalet. Det betyr at du helst ikke skal ha mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom eller oppholdsrom. Videre skal du ha et godt sikret brannalarmanlegg. Det betyr at beboere i bygninger med flere enheter blir varslet dersom det brenner i fellesområder eller hos naboer. Har du store loft og kjellere kan det være hensiktsmessig med en røykdetektor.

Brannskiller & branntetting

Brannskiller er en viktig del av boligen og kan bety forskjellen mellom liv og død. Disse sørger for at brannen ikke sprer seg videre i løpet av fastsatt tid. Dette er ifølge Brannvesenet på 30-60 minutter. Brannvesenet opplyser at noen av de viktigste grunnene til spredning er:

  • At gjennomføringer av kabler og rør ikke er tettet
  • Dører er ikke skikkelig lukket eller tettet
  • Det er ikke brukt godkjente materialer i vegger og dører
  • Spredning via ventilasjonskanaler i anlegg som ikke er i drift.

Styret har ansvaret for å kontrollere brannskillene. Vi utfører denne jobben for dere slik at dere til enhver tid vet at alt er i forskriftsmessig stand på deres eiendom. Vi er sertifisert innenfor branntetting og sørger for korrekt montering av branndører og skiller. Vi tilbyr også alt utstyret dere trenger for moderne og forskriftsmessig brannvern og sikring av alle bygninger og boenheter i boligselskapet.

SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Vi bistår styret med å iverksette systematiske tiltak som kontinuerlig forebygger uønskede hendelser og forbedrer helse, miljø og sikkerhet

INTERNKONTROLL

Vi bistår styret med å gjennomføre nødvendige internkontroller, kartlegge risiko, og dokumentere HMS tiltak på deres eiendom

GODKJENT SERVICETEKNIKER

Vi innehar kompetanse og godkjent fagpersonell som kan utføre nødvendig service og vedlikehold av brannsikringstiltak på deres eiendom.

Engineer are inspection Fire extinguisher in fire control room for emergency, rescue and safety Concept.

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Som totalleverandør innen eiendomsdrift kan vi bistå våre kunder med alt i den daglige driften av deres eiendom. Vi skreddersyr våre tjenester etter deres behov og kan levere alt fra enkeltstående oppdrag til komplett eiendomsforvaltning.

  • Totalleverandør av tjenester innen eiendomsdrift
  • Dyktige fagfolk med lang erfaring innen bransjen
  • Omfattende maskinpark som tilfredsstiller alle våre kunders behov

Har du spørsmål eller behov for råd?

Se hvordan du kan komme i kontakt med oss

Abonner på nyhetsbrev

Få siste nytt og oppdateringer fra Bygårdsservice rett i innboksen.

    Våre tjenester