Drift og Vedlikehold

Drift og vedlikehold for boligselskaper og næringsbygg

Vi vet hvor viktig det er å holde bygninger og installasjoner i god stand. Regelmessig vedlikehold av bygget er avgjørende for å bevare verdien og for å opprettholde en god vedlikeholdsøkonomi. Boligseskaper og næringsbygg har som regel også store investeringer i tekniske anlegg som det er viktig at holder i mange år frem i tid. Vi tar på oss jobben med å ta vare på deres investeringer, og sørger for å holde alle bygg med tilhørende installasjoner og anlegg i skikkelig stand.

Vi sikrer optimal funksjon og god vedlikeholdsøkonomi

Driftsplanen vi utformer sammen med våre kunder legger grunnlaget for de periodiske og løpende vedlikeholdsoppgavene våre vaktmestere utfører i den daglige driften av deres eiendom. Disse oppgavene har som hensikt å tilfredsstille det behovet brukerne har i den daglige bruken av eiendommen. Vi utfører også alt av løpende og forebyggende vedlikehold som har til hensikt å utbedre eventuelle skader, og hindre forfall som følge av normal slitasje. Vi utfører også mer omfattende vedlikeholdsoppgaver som ofte defineres gjennom en langsiktig vedlikeholdsplan.

Hvilke drifts- og vedlikeholdsoppgaver gjør vi på eiendommen deres?

Vi tar ansvaret med drift og vedlikehold av deres eiendom seriøst. Vi har gode rutiner og retningslinjer for å ivareta deres investeringer gjennom regelmessig kontroll og vedlikeholdsoppgaver. Vi sørger for at tekniske anlegg til enhver tid fungerer effektiv og godt. Vi sørger for jevnlig inspeksjon av tilstanden på eiendommens bygg og anlegg slik at man ligger i forkant av eventuelle kostbare problemer. Vi rapporterer alle avvik og potensielle forbedringsområder tilbake til dere, slik at dere kan ta faglig baserte avgjørelser på nødvendige utbedringer.

Drift og vedlikehold av tekniske anlegg

Alle tekniske anlegg i deres borettslag eller sameie skal fungerer godt og vedlikeholdes jevnlig slik at investeringen varer i mange år frem i tid.

Heiser

Mange av våre kunder har heiser, og dette kan være svært viktig at fungerer optimalt til enhver tid. Spesielt i bygg med flere etasjer og dersom det brukes av personer med mobilitetsvansker. Vi sørger for drift og vedlikehold av heisesystemene slik at de fungerer godt til enhver tid. Vi har 24 timers beredskapsvakt og rykker ut ved behov for umiddelbar assistanse. Ved særskilt behov for spesialkompetanse henter vi inn nødvendig servicebistand.

Ventilasjon og sentralvarme

De fleste boligselskaper og næringsbygg har også store investeringer i bygningens ventilasjon og sentralvarmesystemer. Vi tar på oss ansvaret med driften av slike systemer og sikrer optimal funksjon til enhver tid. Vi utfører periodisk ventilasjonsrens av hensyn til både funksjon, helse og brannvern. Vi har også kjelepassersertifikat og er autorisert i drift og vedlikehold av alle typer sentralvarmesystemer.

Brannvarslingsanlegg

Brannvarslingsanleggene er en kritisk funksjon og avgjørende for godt brannvern. Vi sørger for at anlegget er i god stand, og utfører regelmessig kontroll og vedlikehold av varslingssystemene for å sikre at dette fungerer om uhellet skulle være ute. Les mer om hvordan vi kan bistå med å systematisere brannvernsarbeidet i deres borettslag eller sameie.

Vakt og sikring

Mange boligselskaper og næringseiendommer har også investeringer i vakt og sikringsløsninger. Vi vedlikeholder installerer, monterer alle slags typer sikkerhetssystemer. Vi sørger for optimal drift av kameraovervåkingssystemer, porttelefoner og låsesystemer. Ønsker dere å oppgradere deres sikkerhetssystemer har vi gode avtaler med leverandører av overvåkning, callinganlegg og moderne lås og nøkkelsystemer som vi også kan drifte på deres vegne.

Små og store håndverk og renoveringsoppgaver

I et boligselskap eller næringsbygg kan det tidvis være behov for mer omfattende vedlikeholdsarbeid. Dette kan være i form av maling av fasade eller fellesarealer, eller annet oppussings- eller håndverksarbeid. Vi utfører alt av utvendig og innvendig renoverings- og håndverksarbeid.

Utskiftning av bygningsdeler og komponenter

For at bygningen og tekniske installasjoner skal opprettholde et godt kvalitetsnivå er det tidvis behov for forebyggende vedlikehold gjennom utskiftning av forskjellige bygningsdeler og komponenter. Vi sørger for utskifting av dører og vinduer i henhold til vedlikeholdsplanen.

Vedlikehold av bygningsmasse

For at bygningsmassen ikke skal forfalle er det viktig med forebyggende vedlikehold. Gjennom regelmessig inspeksjon og tilsyn, samt løpende og periodiske vedlikeholdsoppgaver bidrar vi til at dere unngår unødvendige utgifter til reparasjon og utbedring av skader. Våre vaktmestere utfører jenvlig inspeksjoner, rapporterer avvik og utfører nødvendig vedlikeholdsarbeid og reparasjon ved behov.

En god vedlikeholdsplan vil i de fleste tilfeller ligge i forkant av mer omfattende utbedringer på deres eiendom. Uansett om dere har planlagte eller uforutsette vedlikeholdsarbeider på agendaen så kan vi utføre jobben for dere. Dette kan være utbedring av fasader, balkonger, tak eller fullstendig rehabilitering av mur- og bygningsmasse. Ved større prosjekter kan våre prosjektledere koordinere hele prosessen fra start til slutt. Vi ordner med alt av planlegging, søknader og dokumentasjon, og innhenting av materialer og eksterne fagpersoner.

Fasadevask

Mange tror at fasadevask kun handler om å få bygningen til å se innbydende og godt vedlikeholdt ut. Fasadevask kan faktisk også vesentlig forlenge levetiden av alle typer fasader og er viktig for en god vedlikeholdsøkonomi. Fasadevask burde derfor være en del av det periodiske vedlikeholdet av eiendommen. Vi stiller med utstyr og personell for profesjonell og effektiv fasadevask på bygninger i alle størrelser. Les mer om våre tjeneste innen fasadevask her.

Fjerning av grafitti

Grafitti kan være svært kostbart for boligselskaper og næringsbygg. Hvert år blir bygninger påført skader for et millionbeløp, og det er ofte behov for regelmessige vedlikeholdstjenester for å beskytte eiendommen og bygningsmassen. Fjerning av grafitti må utføres korrekt for å unngå å forårsake mer skade på bygningsmassen. Vi har kompetanse og utstyr til korrekt og effektiv grafittifjerning. Vi kan også utføre forebyggende tiltak ved å påføre usynlig beskyttelse som hindrer at spraymaling setter seg, og for å gjøre det lettere å fjerne malingen uten å ødelegge underlaget. Les mer om vår grafiitifjerningstjeneste.

En god vedlikeholdsplan gir dere oversikten dere trenger

En vedlikeholdsplan er et viktig verktøy for å ha oversikt over alle større vedlikeholdsoppgaver som må utføres på deres eiendom og hvordan de skal prioriteres i lang tid fremover. Dersom dere ikke allerede har en god vedlikeholdsplan for eiendommen kan vi bistå med utarbeidelse av denne. Alle eiendommer har forskjellige behov. Dette er avhengig av en rekke faktorer, som type bygg, størrelse, alder og hva slags installasjoner og anlegg som skal vedlikeholdes eller oppgraderes. En tilstandsvurdering avdekker behovet for vedlikehold og oppgradering til moderne standard og legger grunnlaget for en god vedlikeholdsplan. Ta kontakt med oss om dere ønsker tilstandsvurdering og hjelp til å utarbeide en god vedlikeholdsplan for eiendommen deres. Vi kan også bistå med dokumentasjon og søknad om tilskudd til tilstandsvurdering og andre støtteordninger for boligselskaper som skal gjøre oppgraderinger eller utbedringer på eiendommen.

Kontakt oss for en gratis befaring

Vi tar kontakt med deg snarest mulig for å sette opp en avtale

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Som totalleverandør innen eiendomsdrift kan vi bistå våre kunder med alt i den daglige driften av deres eiendom. Vi skreddersyr våre tjenester etter deres behov og kan levere alt fra enkeltstående oppdrag til komplett eiendomsforvaltning.

  • Totalleverandør av tjenester innen eiendomsdrift
  • Dyktige fagfolk med lang erfaring innen bransjen
  • Omfattende maskinpark som tilfredsstiller alle våre kunders behov

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et pristilbud.

Be om pris

Meld deg på nyhetsbrev