Systematisk brannvern for borettslag og sameier

Vi hjelper styret med sitt ansvar innen brannvern

Alle borettslag og sameier skal ha god og pålitelig brannsikring både i boenhetene og i fellesareal. Vi tar sikkerheten på alvor og kan bistå med å systematisere brannvernsarbeidet. Med vår hjelp kan dere sørge for forskriftsmessig gode og trygge boforhold i deres borettslag eller sameie.

HMS-arbeid i boligselskap handler om å skape et godt og trygt miljø for alle som befinner seg der. Det er styrets ansvar å verne om liv, helse og materielle verdier. Ansvaret er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for virksomheter, som også gjelder for boligselskaper. Det er viktig at dette ikke undervurderes da manglende fokus på dette kan innebære at styret selv blir erstatningspliktig. Vi bistår styret med å opprettholde sine forpliktelser og sikrer et godt og trygt bomiljø for beboerne.

Fordeler ved å bruke ORV som deres partner innen brannsikring

Som totalleverandør av tjenester til borettslag og sameier kan vi utføre alt av brannforebyggende arbeid. Vi har sertifisert og fagkyndig personell til å ta hånd om brannsikkerheten i deres borettslag eller sameie. Vi tilbyr alt innen service og vedlikehold av tekniske anlegg og har gode avtaler hos leverandører av brannsikringsutstyr som kommer våre kunder til gode.

Dersom dere benytter dere av våre vaktmestertjenester i dag har dere også en stor fordel i brannvernsarbeidet. Våre vaktmestere kjenner deres eiendom og tar flere rutinemessige inspeksjoner. Vi rapporterer fortløpende om eventuelle avvik og sørger for rask utbedring av tiltak med hensyn til HMS. Derfor har vi ofte et bedre utgangspunkt for målrettet brannsikring enn eksterne leverandører.

Last ned vår brosjyre og les mer om hvordan vi kan hjelpe dere med systematisk brannvern

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et pristilbud.

Be om pris

Arkiv