Private

Lei faghjelp av Oslo Renhold & Vedlikeholdservice AS - per dag/time eller avtalt pris, du velger selv hvor mye hjelp du vil ha. Det kan være oppgaver slik som:
 
  • Klipping av plen
  • Felling av trær
  • Løvrydding
  • Snørydding
  • Monteringshjelp
  • Legging av belegningsstein
  • Graving, planering og drenering
  • Renhold m.m.


Dersom du ønsker et uforpliktende tilbud, ta kontakt med oss på mail: firmapost@orv.no eller ring 800 40 666 (gratis tellerskritt).