Fasadevask

Generelt sett bør alle fasader vaskes med jevne mellomrom. Vi foretar fasadevask og rens med profesjonelt utstyr og innehar kunnskap om kjemi og materialer som er viktige faktorer for å unngå at det oppstår skader som følge av slikt arbeid.

Vi kan ordne med lift og stillas etter behov, samt at vi har motordrevet utstyr med egen vanntank som står klar til oppgaven. Alt personell innehar sertifisering for alle typer personløftere.


Dersom du ønsker et uforpliktende tilbud, ta kontakt med oss på mail: firmapost@orv.no eller ring 800 40 666 (gratis tellerskritt).