Eiendom

EIENDOMSSERVICE I OSLO OG AKERSHUS
 
Oslo Renhold & Vedlikeholdservice AS tilbyr eiendomsservice som tilpasses kundens behov og ønsker. Det kan være alt fra ett besøk pr. uke til vaktmester på heltid.

Vi utarbeider i fellesskap en driftsplan over nødvendige oppgavene for eiendommen. Denne legges inn i vår intranettløsning sammen med innmelding av eventuelle avvik eller ”Ad-hoc” oppgaver, for oppfølging/utførelse.


Oslo Renhold & Vedlikeholdservice AS har beredskapsvakt 24 timer i døgnet, året rundt.

  • Vask av miljøstasjoner
  • Løvrydding
  • Avfallshåndtering
  • Ugressbekjempelse
  • Driftstilsyn/vedlikehold av alle tekniske anlegg
  • Drift av adgangskontroll med egen montør/serviceavtaler
  • Låseservice
 

Dersom du ønsker et uforpliktende tilbud, ta kontakt med oss på mail: firmapost@orv.no eller ring 800 40 666 (gratis tellerskritt).