Avløp/Ventilasjon

Ved å benytte kamera og fiberoptikk kan man kartlegge vedlikeholdsbehovet for ventilasjonsanlegg og avløp. Kontrollen legges inn i den årlige vedlikeholdsplanen og blir en del av DV på eiendommen. Med inspeksjonen på DV utarbeides det en vedlikeholdsplan over anlegget og hva som bør utføres til ulike frekvenser. Dette sikrer at alle anlegg fungerer optimalt.
 
Ved rengjøring av kanaler settes hele, eller deler av anlegget under stort undertrykk ved hjelp av kraftig vifte med filer. Deretter starter den systematiske renses med børster som er tilpasset størrelsen på rørene. Viften med filter samler da opp alt støvet/smusset og dette deponeres på dertil egnet avfallsdeponi. Ved ferdigstillelse tas det stikkprøvekontroll med filmkamera, som vedlegg til øvrig dokumentasjon.
 
Denne typen av rens er godt tilpasset alle ventilasjonsanlegg, avtrekk fra vaskerier og sentralstøvsugeranlegg. To av våre medarbeidere er også sertifisert hos RSVR, Riksforbundet Sveriges Ventilasjonrengørare. Da det for tiden ikke er noen form for opplæring/sertifisering i Norge.
 
Ved å rense avløpsstammer og stikkledninger jevnlig, vil man unngå tette avløp og lekkasjer. Rensingen foregår med høytrykk og varmt/kaldt vann og med roterende dyser som drar smusset ut av rørene. Dette er den mest effektive og miljøvennlige måten. Helt uten bruk av kjemikalier.


Dersom du ønsker et uforpliktende tilbud, ta kontakt med oss på mail: firmapost@orv.no eller ring 800 40 666 (gratis tellerskritt).